Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 08/03/2018 in all areas

  1. 1 point
    Anda tidak boleh melakukan sebarang post yang melibatkan perkara yang menyalahi undang-undang Malaysia. Anda tidak dibenarkan melakukan post berbentuk taktik untuk memperdayakan orang ramai melalui portal ini seperti skim cepat kaya dan sebagainya. Anda tidak boleh melakukan post yang berbau hasutan dan boleh mengakibatkan perkauman, rusuhan dan sebagainya melalui portal ini. Anda tidak dibenarkan untuk mempamerkan segala jenis identiti perbankkan di dalam mana-mana ruangan atau seksyen post yang terdapat di dalam portal ini. Anda tidak dibenarkan untuk melakukan post yang sama secara berulang-ulang kali (SPAM). Anda tidak boleh menggunakan sebarang perkataan kesat atau ayat yang tidak bagus ke atas mana-mana ruangan atau seksyen post yang terdapat di dalam portal ini. Anda tidak dibenarkan melakukan post berbentuk skrip atau web tidak sah (null). Anda tidak dibenarkan untuk melakukan posting berunsur lucah, dalam semua aspek seperti imej, video dan sebagainya. Anda tidak boleh menggunakan nama Portal Usahawan Malaysia ke atas mana-mana post atau artikel yang ingin anda lakukan melainkan anda mendapat pengesahan dari pihak pengurusan. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan portal dengan pelbagai jenis ID, satu ID hanya untuk satu individu sahaja. Sekiranya anda melanggar mana-mana peraturan dan syarat di atas, pihak kami tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan BANNED AKAUN secara KEKAL ke atas akaun dan IP anda. Kenyataan : Pihak kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya post atau artikel yang anda lakukan adalah menyalahi mana-mana terma di atas dan jika disabit kesalahan adalah di atas diri anda sendiri. Pihak kami juga tidak teragak-agak untuk menyerahkan data anda kepada pihak berkuasa sekiranya diminta untuk dilakukan seperti berikut.
×